Logo Logo
Рухайся сайтом
Символізм Таро: образно-сиволічна система карт таро

Образно-сиволічна система Таро

В картах Таро присутня різного роду візуальні та геометричні образи. Символізм Таро є дуже унікальним та глибоким, давайте його розберемо.
Buddha Mind — езотеричний магазин: карти таро, аромотерапія, книги, чайне приладдя
Використовуй промокод 🌟 ESOTERA 🌟 та отримай 10% знижки!

Символізм Таро як спосіб мовлення

Карти Таро це своєрідний спосіб мовлення між людиною та полем інформації. Щоправда, мова та символізм Таро має свої особливості. Якщо мови народів світу, що виникли як засіб спілкування, є знаковими, то мова Таро — образно-символічна. Ми також писали про історію та різноманітність систем таро, це вам може бути цікаво.

Істинне Таро це символізм; воно не промовляє жодною іншою мовою і не відображається ні в яких інших знаках. З огляду на внутрішній зміст його емблем символізм Таро є своєрідним алфавітом, здатним утворювати різноманітні комбінації та розкривати справжній сенс всього

А.Е. Вейт.

Tapo це не знакова, а образно-символічна система. На арканах представлені образи та знаки, які виступають як символи. Щоб зрозуміти символізм Таро, його образно суть, розберемо спочатку, що таке знак, образ і символ.

Твій корисний простір!

Знак Таро

Знак умовний за своєю природою. У знака є позначене (форма, яка слугує засобом вираження) і позначення (значення, яке виражається за допомогою форми). Зв’язок між позначеним і позначенням умовний, конвенціональний. Це можна легко зрозуміти, взявши слова з різних мов, які означають одне явище. За знаками у свідомості людей закріплені конкретні значення, а функція знаків позначати певні феномени (предмети, якості, взаємини, дії тощо). Будь-який знак довільний.

Твій корисний простір!

Символ Таро

Символ, на відміну від знака, не позначає, а натякає: не прямо, а опосередковано розкриває окремі сенси. Зв’язок символу і сенсу, який він виражає, нерозривний, і цей зв’язок не умовний (на відміну від пов’язаності форми та змісту у знака).

Довільність символу відносна, адже символ «не порожній», у ньому є залишок природного зв’язку між позначеним і позначенням.

Фердiнан де Сосюр

Символ є знаком таємного сенсу або, інакше кажучи, репрезентацією чогось такого, що ніколи не може бути повністю відоме.

Значення знаків, образів та символів на картах Таро
Символізм Таро відсилає нас до трансцендентних основ буття, духовного виміру.

Трансценденція розглядається… як щось, що лежить за межею людського існування та світу. Вона надає сенсу і цінності людському буттю, а природа, міфологія, поезія, філософія виявляються своєрідними шифрами, через які трансценденція виявляє себе.

Е.М. Спірова

Аркани Таро, особливо Старші, також є таким шифром. Для розуміння відмінності між знаками та символами наведемо приклад. «II» i «2» – це знаки, цифри (римська й арабська), що позначають кількість; у системі знаків вони чітко позначають саме кількісний аспект: два, а не три; два, а не чотири. Але двійка (як і інші числа), крім свого кількісного аспекту, в різних культурах і традиціях має ще якісність розкриває багато сенсів. Тобто вона виступає не лише як знак, а і як символ. Як символ вона виражає різні сенси: парність, союз, об’єднання, протилежності, конфлікт тощо. Ці сенси числа «два» походять із нашого життя і світу, в якому ми живемо.

Твій корисний простір!

Образ Таро

Основою символізму Таро часто слугують образи. Функція образу зображати (відображати, картографувати, фотографувати). Образ відтворює певну дійсність цілісно, намагаючись показати її через віддзеркалення. В образів зазвичай є автор, утім, символи мають анонімний характер, адже є продуктами колективного несвідомого.

Однак образ може перетворитися на символ, якщо він збагачує «свій первісний зміст і набуває більшого наповнення, що виходить за межі авторської красномовності». Образ стає символом, якщо в ньому читається метафізична глибина, або, інакше кажучи, символи є образами, які відображають архетипічні сенси.

На малюнках карт ми бачимо образи, що формують загальний символізм Таро. Проте ці образи ми сприймаємо не як фотографії, на яких щось зафіксовано, а як певний таємний шифр, за яким стоїть послання. Тобто ці образи виконують функцію символів.

Таким чином, символ це насамперед особлива функція, яка полягає в породженні сенсів. Об’єкт, що виконує функцію символу, здатний розкривати величезну кількість сенсів, які прилучаються і розширюються при ампліфікації (тлумаченні символу через виявлення спільних мотивів і паралелей з міфами, легендами, фольклором тощо). Формувати символізм Таро можуть виконувати образи, знаки, геометричні фігури, колір тощо.

Вочевидь, Таро це не знакова система, де кожній карті відповідає якесь єдине і конкретне значення. Якби це було так, то можна було б узяти всі 78 карт, та на кожному написати якесь конкретне слово-значення і ворожити за принципом «що написане, те і збудеться». Утім, по-перше, такий підхід не працює, а по-друге, якби він і працював, то це було б уже не Таро (кожен аркан якого фактично бездонний, здатний виражати надзвичайне розмаїття сенсів і виводити нас у трансцендентальні простори), а щось інше, обмежене прямолінійно-знаковою формою, нездатною розкрити глибину.

Що зображено на картах Таро?
Твій корисний простір!

Символічна мова Арканів Таро

На кожному аркані Таро ми бачимо складовий гліф картинку, що містить багато деталей. Що ж символічне на гліфах арканів? Буквально все! Ось найважливіші аспекти:

Матеріал статті взятий з книги “Таро. Повне керівництво з читання карт і практики передбачення”. Авторство тексту належать Констянтину Лаво та Ніні Фроловій. Дякую.

Avatar photo

Петро

Ом! Я є автором порталу, з яким ти наразі взаємодієш. Екзотичні практики та інструменти входження в Стан стали невід'ємною частиною мого життя відкарбувавшись у моїй свідомості. Мені близька філософія етичної взаємодії та екологічного співжиття з природним середовищем. Я вважаю, що це ключовий аспект нашого гармонійного майбутнього. Мене заворожує східна культура, її чарівність та глибоке філософське підґрунтя, і я маю намір ділитися цими знаннями з вами ॐ.

Один коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *