Logo Logo
Ми оновлюємо сайт, тому деякі елементи можуть невдало відображатися, це тимчасово.
Символізм Таро: образно-сиволічна система карт таро

Образно-сиволічна система Таро

В картах Таро присутня різного роду візуальні та геометричні образи. Символізм Таро є дуже унікальним та глибоким, давайте його розберемо.
Buddha Mind — езотеричний магазин: карти таро, аромотерапія, книги, чайне приладдя
Використовуй промокод ESOTERA та отримай 10% знижки!

Символізм Таро як спосіб мовлення

Карти Таро це своєрідний спосіб мовлення між людиною та полем інформації. Щоправда, мова та символізм Таро має свої особливості. Якщо мови народів світу, що виникли як засіб спілкування, є знаковими, то мова Таро — образно-символічна. Ми також писали про історію та різноманітність систем таро, це вам може бути цікаво.

Істинне Таро це символізм; воно не промовляє жодною іншою мовою і не відображається ні в яких інших знаках. З огляду на внутрішній зміст його емблем символізм Таро є своєрідним алфавітом, здатним утворювати різноманітні комбінації та розкривати справжній сенс всього

А.Е. Вейт.

Tapo це не знакова, а образно-символічна система. На арканах представлені образи та знаки, які виступають як символи. Щоб зрозуміти символізм Таро, його образно суть, розберемо спочатку, що таке знак, образ і символ.

Твій корисний простір!

Знак Таро

Знак умовний за своєю природою. У знака є позначене (форма, яка слугує засобом вираження) і позначення (значення, яке виражається за допомогою форми). Зв’язок між позначеним і позначенням умовний, конвенціональний. Це можна легко зрозуміти, взявши слова з різних мов, які означають одне явище. За знаками у свідомості людей закріплені конкретні значення, а функція знаків позначати певні феномени (предмети, якості, взаємини, дії тощо). Будь-який знак довільний.

Твій корисний простір!

Символ Таро

Символ, на відміну від знака, не позначає, а натякає: не прямо, а опосередковано розкриває окремі сенси. Зв’язок символу і сенсу, який він виражає, нерозривний, і цей зв’язок не умовний (на відміну від пов’язаності форми та змісту у знака).

Довільність символу відносна, адже символ «не порожній», у ньому є залишок природного зв’язку між позначеним і позначенням.

Фердiнан де Сосюр

Символ є знаком таємного сенсу або, інакше кажучи, репрезентацією чогось такого, що ніколи не може бути повністю відоме.

Значення знаків, образів та символів на картах Таро
Символізм Таро відсилає нас до трансцендентних основ буття, духовного виміру.

Трансценденція розглядається… як щось, що лежить за межею людського існування та світу. Вона надає сенсу і цінності людському буттю, а природа, міфологія, поезія, філософія виявляються своєрідними шифрами, через які трансценденція виявляє себе.

Е.М. Спірова

Аркани Таро, особливо Старші, також є таким шифром. Для розуміння відмінності між знаками та символами наведемо приклад. «II» i «2» – це знаки, цифри (римська й арабська), що позначають кількість; у системі знаків вони чітко позначають саме кількісний аспект: два, а не три; два, а не чотири. Але двійка (як і інші числа), крім свого кількісного аспекту, в різних культурах і традиціях має ще якісність розкриває багато сенсів. Тобто вона виступає не лише як знак, а і як символ. Як символ вона виражає різні сенси: парність, союз, об’єднання, протилежності, конфлікт тощо. Ці сенси числа «два» походять із нашого життя і світу, в якому ми живемо.

Твій корисний простір!

Образ Таро

Основою символізму Таро часто слугують образи. Функція образу зображати (відображати, картографувати, фотографувати). Образ відтворює певну дійсність цілісно, намагаючись показати її через віддзеркалення. В образів зазвичай є автор, утім, символи мають анонімний характер, адже є продуктами колективного несвідомого.

Однак образ може перетворитися на символ, якщо він збагачує «свій первісний зміст і набуває більшого наповнення, що виходить за межі авторської красномовності». Образ стає символом, якщо в ньому читається метафізична глибина, або, інакше кажучи, символи є образами, які відображають архетипічні сенси.

На малюнках карт ми бачимо образи, що формують загальний символізм Таро. Проте ці образи ми сприймаємо не як фотографії, на яких щось зафіксовано, а як певний таємний шифр, за яким стоїть послання. Тобто ці образи виконують функцію символів.

Таким чином, символ це насамперед особлива функція, яка полягає в породженні сенсів. Об’єкт, що виконує функцію символу, здатний розкривати величезну кількість сенсів, які прилучаються і розширюються при ампліфікації (тлумаченні символу через виявлення спільних мотивів і паралелей з міфами, легендами, фольклором тощо). Формувати символізм Таро можуть виконувати образи, знаки, геометричні фігури, колір тощо.

Вочевидь, Таро це не знакова система, де кожній карті відповідає якесь єдине і конкретне значення. Якби це було так, то можна було б узяти всі 78 карт, та на кожному написати якесь конкретне слово-значення і ворожити за принципом «що написане, те і збудеться». Утім, по-перше, такий підхід не працює, а по-друге, якби він і працював, то це було б уже не Таро (кожен аркан якого фактично бездонний, здатний виражати надзвичайне розмаїття сенсів і виводити нас у трансцендентальні простори), а щось інше, обмежене прямолінійно-знаковою формою, нездатною розкрити глибину.

Що зображено на картах Таро?
Твій корисний простір!

Символічна мова Арканів Таро

На кожному аркані Таро ми бачимо складовий гліф картинку, що містить багато деталей. Що ж символічне на гліфах арканів? Буквально все! Ось найважливіші аспекти:

Що ви бачите?

Символічний сам центральний образ. Хто або що зображено. Якщо це людський образ, то до уваги беруться, чоловічий він чи жіночий, положення (сидить, стоїть тощо) і поза цього персонажа, його (її) вбрання (і деталі вбрання) тощо.

Маг зображений як чоловік (активне чоловіче начало), який стоїть (положення, що свідчить про готовність діяти, активність). Він вбраний у білу туніку (білий – колір чистоти), поверх якої накинута червона мантія (червоний – колір активності, дії).

Верховна Жриця це жіночий образ (пасивне жіноче начало). Вона сидить (пасивне положення, очікування внутрішнього імпульсу, споглядальність), на ній блакитна сукня і накидка, які струмують, немов вода (блакитний колір символ води, плинності, душі).

Які події відбуваються на малюнку?

Старші аркани це такі собі алегорії, які зазвичай прямо не відображають ситуації або події, а от Числові аркани, навпаки, за допомогою образів указують на певні ситуації. Що роблять персонажі? Якими якостями вони наділені?

На шістці мечів ми бачимо човен, що пливе, і він натякає нам на дорогу, подорож. На п’ятірці жезлів зображено п’ятьох юнаків, які зійшлися в битві. На Сімці мечів головний персонаж скрадається навшпиньки. Про що це може говорити? Можливо, про його хитрість? Чи про спритність ошуканця і злодія? Мабуть, і про те, про інше.

Взаємини між персонажами карти

На деяких арканах зображено кілька фігур. Вони завжди між собою взаємодіють. Характер відносин і взаємодії цих персонажів приховує в собі певний сенс. Наприклад, на Двійці кубків ми бачимо хлопця й дівчину, які пильно дивляться одне на одного і простягають кубки. Удивляючись у цей образ, ми розуміємо, що йдеться про створення союзу, гармонійне партнерство, взаємність і кохання. Зауважмо, що на деяких картах зображені персонажі, які мають діаметрально протилежні ролі.

Наприклад, карти П’ятірка мечів і Шістка пентаклів. На передньому плані першої з них бачимо чоловіка, який пихато, з насмішкою, дивиться на двох інших, які відійшли трохи далі. Він виграв, а вони програли битву. Тут читаються дві ролі: «переможець» «переможений». На Шістці пентаклів у центрі карти зображено благородного пана, який подає милостиню жебракам. Ситуація, відтворена тут, також демонструє дві ролі: «той, хто подає, допомагає» «той, хто отримує, приймає допомогу». Складність цих карт полягає в тому, що не завжди буває зрозуміло, У якій ролі перебуває кверент (людина, для якої робиться розклад). У таких випадках застосовуються методи уточнення.

Люди, тварини та міфічні істоти

Відсутність людських фігур і наявність тварин та міфічних істот у символіці арканів також суттєвий чинник. Наприклад, на аркані Колесо Фортуни немає людських образів, утім, є міфічні (Сфінкс, Германубіс і Тифон). Про що це може свідчити? Це можна інтерпретувати так: ті сили, про які говорить аркан, складно або взагалі неможливо контролювати, а суто людський чинник фактично нічого не означає (немає людей – немає людського чинника).

На аркані Місяць зображені лише тварини (собака, вовк і рак). Символіка тварин розмаїта й багата, але тварини загалом символізують нашу інстинктивну природу. Як казав Арістотель, людина – це соціальна тварина. Відсутність людських фігур і присутність самих лише тварин натякає на тваринний аспект людини, а соціальний відходить убік і стає несуттєвим у контексті аркана.

Пейзаж карти

Важливе значення має також контекст (пейзаж) з усіма деталями. Часто контекст символічно передає загальне емоційне тло або, якщо розуміти ширше, відображає загальний стан чи взагалі якість життя. Наприклад, абсолютно чорне тло на Дев’ятці мечів свідчить про смуток, страждання, темні думки або просто про ніч (яку теж можна розуміти символічно ніч душі).

На десятці мечів ми бачимо, що морок розвіюється і береться на світанок, що можна розтлумачити, з одного боку, як край страждань, а з іншого як настання нового етапу (новий день нове життя).

Жіноча фігура на Дев’ятці пентаклів перебуває в пишному саду, винограднику. Багато стиглих грон винограду символізують матеріальний добробут, достаток, зрілість, родючість.

Дрібні деталі

На багатьох арканах зображені дрібні, ледь помітні деталі. І вони можуть багато про що розказати. Наприклад, на тій же Дев’ятці пентаклів у нижньому лівому кутику можна побачити равлика. Равлик є символом неквапливості (адже повільно повзе), а також наполегливості, завдяки якій вдається завершити почате й досягти успіху. Контекст аркана цей маленький равлик сповнює важливим сенсом: такий багатий урожай неможливо отримати швидко й вразу для цього потрібен час і терпіння. Символ маленький, а сенс, прихований у ньому, доволі значущий.

Статика / динаміка

На карті відтворені якісь дії чи фігури нерухомі? Динамічні образи часто несуть у собі ідею змін або просто говорять про дорогу і фізичне переміщення. Такими є, наприклад, Лицарі жезлів, кубків і мечів, Шістка мечів і Вісімка кубків. Нерухомі образи, навпаки, символізують статику, стабільність, відсутність змін чи навіть обмежень (зокрема, Вісімка мечів).

Повторювані мотиви

У символізмі таро деяких арканів мотиви можуть повторюватися (якісь деталі з однієї карти переходять на іншу). Якщо звертати на це увагу, то сенси арканів стають зрозуміліші й набагато змістовніші.

Так, якщо роздивитися Четвірку кубків, то можна побачити, що в ній присутній образ із Туза кубків рука, яка з’явилася з хмари й тримає кубок. І якщо образ Туза кубків символізує настання чогось нового (шанс, можливість, нові почуття тощо), то в контексті Четвірки кубків це можливості, яких ми не бачимо або які ігноруємо (головний персонаж карти дивиться на три кубки, що стоять перед ним, а четвертого, що з’явився зза хмари, не помічає).

Матеріал статті взятий з книги “Таро. Повне керівництво з читання карт і практики передбачення”. Авторство тексту належать Констянтину Лаво та Ніні Фроловій. Дякую.

Avatar photo

Петро

Ом! Я є автором порталу, з яким ти наразі взаємодієш. Екзотичні практики та інструменти входження в Стан стали невід'ємною частиною мого життя відкарбувавшись у моїй свідомості. Мені близька філософія етичної взаємодії та екологічного співжиття з природним середовищем. Я вважаю, що це ключовий аспект нашого гармонійного майбутнього. Мене заворожує східна культура, її чарівність та глибоке філософське підґрунтя, і я маю намір ділитися цими знаннями з вами ॐ.

Один коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *