Logo Logo
Ми оновлюємо сайт, тому деякі елементи можуть невдало відображатися, це тимчасово.
Колода Таро: структура старших та молодших арканів

Колода Таро: структура старших та молодших арканів

Класична колода Таро складається із 78 карт, або арканів. Слово «аркан» (від лат. arcanum) перекладається як «таємниця». Кожна карта містить особливе, унікальне зображення з образами і символами, які є ключем до ро i зуміння закладених у ній сенсів.
Buddha Mind — езотеричний магазин: карти таро, аромотерапія, книги, чайне приладдя
Використовуй промокод ESOTERA та отримай 10% знижки!

Структура колоди Таро

Класична колода Таро складається із 78 карт, або арканів. Слово «аркан» (від лат. arcanum) перекладається як «таємниця». Кожна карта містить особливе, унікальне зображення з образами та символами, які є ключем до розуміння закладених у ній сенсів.

Карти в колоді поділяються на кілька груп: Старші й Молодші аркани. Молодші аркани представлені чотирма мастями та своєю чергою, діляться на дві підгрупи: Числові (від Туза до Десятки) та Придворні аркани (Пажі, Лицар, Королеви й королі).

Старші аркани22 аркани (0-XXI)
Не мають мастей
Молодші аркани
56 арканів. по 14 арканів у 4 мастях
Чотири масті (жезли, кубки, мечі, пентаклі)

Числові: 40 арканів, по 10 арканів у 4 мастях
Придворні: 16 арканів: по 4 аркани в 4 мастях
Колода Таро (78 Арканів)
Колода Таро: структура старших та молодших арканів

Сторінка значення кожної карти Таро поміщає в собі розгорнутий опис та тлумачення всіх 78-ми арканів колоди. А також ми маємо цікаву статтю про історію розвитку Таро як системи передбачення. Загалом, вивчайте наш сайт, тут ви знайдете безліч цікавого для себе!

Твій корисний простір!

Старші аркани

Колода Таро містить 22 старших аркани. Вони мають суцільну нумерацію від 0 до XXI. Кожен Старший аркан має свою назву й унікальний образ. Це центральна частина колоди, що відрізняє Таро від звичайних гральних карт. Радимо ознайомитися з кожним по посиланню вище.

Образи Старших арканів архетипічні за своєю природою і дуже глибокі. Архетипи (arhe «початок», typos — «відбиток»), як їх розумів К.Г. Юнг, є структурними елементами, «цеглинками» колективного несвідомого, тобто рівня психіки, єдиного для всіх людей. Архетипи, як зазначає один сучасний психолог, можна уподібнити загальнолюдським «психічним координатам», типовим формам або «архаїчним залишкам». Ми написали про це цікаву статтю, ми розкрили в ній тему окультного психоаналізу Таро.

Старші аркани становлять собою загальнолюдські культурні універсалії, що походять із глибин колективного несвідомого і постійно відтворюються В культурі й людському досвіді. Архетипи в чистому вигляді неможливо уявити, однак вони читаються в образах, символах та ідеях. Дуже яскраво архетипічний-психічний рівень представлений у міфах, легендах, казках, релігіях (через образи богів і богинь, міфологічних і казкових персонажів, істот, через типові сюжети та мотиви тощо). В окремо взятої людини архетипи проявляються через образи сновидінь і мрій, іноді — через певні переживання.

Колода Таро: старші аркани

Образи Старших арканів вирізняються нумінозністю: їхнє споглядання викликає відчуття втаємничення у щось загадкове, надзвичайне чи навіть священне. Старші аркани розглядалися в різних аспектах — пророчому, психологічному, глибинно-архетипічному, окультному, магічному, енергетичному, метафізичному тощо.

Вони були предметом дослідження багатьох окультистів, містиків і філософів: спираючись на них, свої філософсько-езотеричні концепції створювали Еліфас Леві, Г.О. Мебес, В.О. Шмаков, П.Д. Успенський, В.А. Томберг та ін. Вочевидь, пильний інтерес з боку окультистів минулого і сьогодення до Таро, а точніше до Старших арканів, зумовлений архетипічністю і нумінозністю цих образів. I саме тому Старші аркани змогли стати для них своєрідною вихідною точкою в процесі пізнання.

Старші аркани завдяки своїй глибині й архетипічності напрочуд багатозначні. Глибина їхньої інтерпретації в розкладі залежить, з одного боку, від розуміння самих арканів тарологом, з іншого від поставленого картам запитання.

В розкладах Старші аркани символізують:

  • Рушійні сили в ситуації, щодо якої робиться розклад;
  • Сили, які трансформують, змінюють того, хто запитує;
  • Глибинні психологічні та духовні процеси, які відбуваються внаслідок долучення цих сил;
  • Важливих, значимих людей, які істотно впливають на ситуацію і на того, хто запитує.
Твій корисний простір!

Молодші аркани

Традиційна колода Таро складається з 56 карт 4-х мастей. У різних колодах назви мастей можуть відрізнятися, однак класичними вважаються наймення, представлені в колоді Таро Вейта: жезли, кубки, мечі й пентаклі. Молодші аркани за своєю структурою більш упорядковані, ніж Старші.

У кожній масті є 10 числових арканів (Туз, Двійка, Трійка, Четвірка … Десятка) і 4 придворних аркани (Паж, Лицар, Королева та Король). Якщо порівнювати Молодші аркани та звичайну гральну колоду карт, то виходить, що, окрім звичних Короля, Королеви й Валета (Пажа), в Таро є ще й Лицар.

Колода Таро: молодші аркани

Попри те що багато значень молодших арканів є умовно-традиційними («так заведено») і кочують з одного джерела про Таро в інший, загалом вони більше піддаються логіці, ніж значення Старших арканів. Молодші аркани мають 10 номіналів (Числові), 4 ранги (Придворні) i 4 масті. Кожен номінал, ранг і масть має свої сенси. Виходить, що значення конкретного Молодшого аркана можна розкрити за формулами:

«Значення Числового аркана = сенси номіналу + сенси масті»

«Значення Придворного аркана = сенси рангу + сенси масті».

Наприклад:

Значення Двійки кубків = сенс числа 2 (пара, взаємність, два елементи, двоє людей тощо) + сенси масті кубків (почуття, емоції, емпатія) = кохання, закоханість, парні стосунки, гармонійний союз тощо.
Твій корисний простір!

Числові аркани

Колода Таро має числові аркани, кожен з яких має свій унікальний малюнок — сюжет, що обов’язково містить символ масті в кількості, яка відповідає номіналу аркана. Так, на Тузі жезлів ми бачимо руку, що з’явилася з хмари та тримає один жезл, а на десятці жезлів — людину, яка зігнулася під вагою десяти жезлів.

Сюжети, відтворені на числових арканах колоди Вейта, за своїми смислами конкретніші й не такі глибокі, Як зображення на Старших арканах. Образи числових арканів не архетипічні, проте вони слугують концентрованим засобом відображення різних ситуацій.

Усі пронумеровані карти Молодших арканів, за винятком Тузів, містять фігури або картини, які ілюструють — нехай і не повністю — те, що вони віщують… Я наголошую, що Молодші аркани не озвучені мовою, яка перевершує мову ворожіння.

Артур Вейт

Числові аркани відображають типові події, ситуації, переживання, різнорідні властивості й моделі поведінки. Через це в практиці передбачень вони зазвичай відтворюють наш мирський досвід.

Твій корисний простір!

Придворні аркани

Якщо Числові аркани сюжетні за своїм характером, то Придворні можна порівняти з портретами — у центрі нашої уваги перебувають різні персонажі. Колода Таро налічує 16 карт цієї підкатегорії. Вони завжди тримають у руках символ відповідної масті. Вік, поза, вираз обличчя, одяг і прикраси, трони, тварини, а також пейзажі, на тлі яких вони зображені, — усе це деталі, які розкривають їхні характери, мотиви та звичні для них моделі поведінки. Однак образи Придворних арканів здебільшого умовні.

Їхня основна відмінність від Головних козирів полягає в умовному характері. Пропоную читачеві порівняти їх з такими символами, як Дурень, Верховна Жриця, Ієрофант… щоб збагнути мою думку.

Артур Вейт

Тобто образи Придворних арканів створені штучно, вони мовби зліплені з різних деталей, які, поєднуючись, створюють 16 абстрактних типів людей. Як у психології існують різні класифікації характерів, так і Таро пропонує нам свою концепцію психологічних портретів.

Образи придворних арканів, як і числових, не архетипічні. Вони в концентрованій формі відображають набори різних властивостей характеру і моделей поведінки. Однак, виходячи з особливостей і якостей Придворних арканів, ми можемо провести паралелі між ними й архетипами насамперед через виявлення міфологічних відповідників для Придворних арканів. Цим пояснюється проміжне положення Придворних арканів між Старшими та числовими.

У практиці передбачення Придворні аркани зазвичай позначають:

  • Людей, учасників ситуації, що аналізується;
  • Певні ролі й моделі поведінки та реагування. Рідше Придворні аркани вказують на події та ситуації.

Матеріал статті взятий з книги “Таро. Повне керівництво з читання карт і практики передбачення”. Авторство тексту належать Констянтину Лаво та Ніні Фроловій. Дякую.Ред.

Avatar photo

Петро

Ом! Я є автором порталу, з яким ти наразі взаємодієш. Екзотичні практики та інструменти входження в Стан стали невід'ємною частиною мого життя відкарбувавшись у моїй свідомості. Мені близька філософія етичної взаємодії та екологічного співжиття з природним середовищем. Я вважаю, що це ключовий аспект нашого гармонійного майбутнього. Мене заворожує східна культура, її чарівність та глибоке філософське підґрунтя, і я маю намір ділитися цими знаннями з вами ॐ.

коментарі 2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  1. Це нереально крутий сайт ,дуже пізнавально, точно і просто викладений весь матеріал. Для мене , як для початківця в езотеричному напрямку , в меті пізнання себе і світу , це-скарб . Дякую щиро 🙏💋